سبک باگواجانگ


در هنر درونی باگواجانگ بر گام برداشتن بر روی مسیر دایره ای شکل تأکید می شود. تمرین گام برداشتن بر روی دایره به منظور آرام کردن ذهن و ایجاد تمرکز و به منظور پیش درآمدی بر روشن ضمیری طراحی گردیده است. اگر در هنگام گام بر داشتن بر روی دایره،بدن آرام و رها و موقعیت قرار گیری آن صحیح باشد، نتایج مثبتی را از جنبه های مختلف فیزیکی، روحی و روانی در پی خواهد داشت . فرد با انجام این تمرین تای چی مراقبه که در حال حرکت دایم انجام می شود می تواند بهتر با الگو های طبیعت که همواره در حال حرکت هستند، هماهنگی پیدا کند. تمامی این خصوصیات و تنفس آرام و رها سبب گردش انرژی حیاتی در بدن و در نهایت شادابی و سلامتی فرد می شود.

منبع irantaichi.com

/ 0 نظر / 34 بازدید