سبک چن تای چی چوان

 نام " تای چی چوان" براساس ارتباط آن با فیزیولوژی انسانی و قوانین عملکرد طبیعی، انتخاب شده است. اینکه تای چی چوان فقط در خانواده چن، از نسلی به نسل دیگری منتقل شده باشد معلوم نیست اما واضح است که " چن چانگ شین" از نسل چهاردهم خاندان چن ، آنرا به "یانگ لوچان" آموخته و بدین ترتیب تای چی چوان بطور وسیعی در جامعه رواج پیدا کرده است. تای چی چوان درطول این سالها در قالب چهار سبک مهم دیگر توسعه یافت که عبارتند از: سبک یانگ، سبک وو(با تون صدای صعودی)، سبک وو(با تون صدای نزولی-صعودی)، و سبک سون.
سبک چن تای چی چوان، در طی قرون گذشته ویژگیهای تای چی چوان سنتی را حفظ کرده است. ویژگیهایی مثل هارمونی در حرکات نرم و سخت، موازنه فشار در تندی و نرمی، پرش و جهش، رهایی و چالاکی، شوک و اعمال قدرت انفجاری، و روش تمرین نیروی پیچشی، از آن جمله اند. تای چی چوان در گستره ووشو به واسطه تکنیکهای واقعی مبارزه و عملکرد آن در ساختن سلامتی، معروف است و مردمان بسیاری هواخواه آن هستند. امروزه سبک چن تای چی چوان در سراسر چین گسترش یافته و مرزهای بین المللی را درمی نوردد تا پلی باشد بین مردم چین و دوستان و همراهان دیگر کشورها. سبک سنتی چن تای چی چوان با نگاهی نوین و منحصر به فرد، الگوهای فرهنگ و عرف چینی را به مردم سراسر جهان معرفی مینماید و در کنار آن به رشد و توسعه اقتصادی کمک میکند. مطمئناً سبک چن تای چی چوان منافع بزرگتری را وقف سلامتی تمام انسانها خواهد کرد و نهایتاً گنجینه مشترک تمام انسانها خواهد بود.
استاد چن ژنگ لئی

 

بر گرفته از کتاب : زندگی بهتر با تای چی چوان سبک چن - نوشته استاد چن ژنگ لئی (از نسل نوزدهم خاندان چن و یکی از 10 استاد برتر ووشوی چین

ترجمه : حسین میرمحمدی

منبع؛ irantaichi.com

/ 0 نظر / 60 بازدید