سبک یانگ تای چی چوان

وی پس از هجده سال اقامت در روستای چن جیاگو و فراگیری روش مشت زنی آن یعنی تای چی چوان به شهر پکن مهاجرت کرد و بواسطه مبارزات بی نظیرش بنام " یانگ شکست ناپذیر " معروف شد. شهرت او به دربار امپراطوری رسید و بهمین دلیل جهت تعلیم هنر رزمی خود به دربار فراخوانده شد. در آن دوران از تاریخ چین ، امپراطوران سلسله چینگ (Qing) که از منچوری های شمال بودند بر این کشور حکومت میکردند. مردم چین (که اصطلاحاً نژاد هان نامیده میشوند) منچوری ها را اجنبی و غارتگر می دانستند و منچوری ها نیز بر هنرهای رزمی نژاد هان ( چینی ها) چشم طمع داشتند . کسب شهرت و مقام استادی در دربار امپراطور ، لوچان را بر سر دو راهی سختی قرار داده بود. او یا باید عمق هنر رزمی خود را به منچوری ها یاد میداد و یا تغییراتی در آن ایجاد می نمود تا هم تکنیک خود را حفظ کند و هم عطش درباریان را به این هنر سیراب نماید. در وقایع نامه هنر رزمی تای چی نوشته Kuo Lien-ying آمده است که فرم ساده شده ای از تای چی در دربار امپراطور تدریس شد چرا که درباریان تمایلی به تمرینات ساعیانه نداشتند و پسران یانگ (یانگ بان هو و یانگ جیان هو) که برای کمک به پدرشان در تعلیم تای چی به پکن آمده بودند، از نژاد هان بودند و نمی خواستند عمق هنر خانواده خود را به منچوری ها بیاموزند. لذا سبک جدیدی از تاچی چوان بنام یانگ تای چی چوان  بوجود آمد که در طول سالیان بعد تغییرات فراوانی نمود.  سومین پسر لوچان بنام یانگ جیان هو (۱۸۳۹ تا ۱۹۱۷ Yang Jian Hou) با انجام اصلاحاتی ، فرم متوسطه سبک یانگ را ایجاد نموده و پسر جیان هو بنام یانگ چنگ فو (۱۸۸۳ تا ۱۹۳۶ Yang Cheng Fu) با حذف برخی حرکات تکراری و اصلاحات دیگر ، فرم بلند معروف مکتب یانگ را منتشر نمود که در چین از محبوبیت زیادی برخوردار است.امروزه دو سبک شاخص یانگ تای چی (و طیف وسیعی از فرمهای مرتبط با آنها) وجود دارند که بنام سبک پکنی و سبک گوانگ پینگ(زادگاه یانگ لوچان) شناخته میشوند. متداولترین فرم تمرینی یانگ از سبک پکنی استخراج شده و مربوط به فرمی است که در دربار منچوری ها تدریس میشده است.  سبک یانگ با توجه به سهولت اجرای آن ، طرفداران بسیاری در سرتا سر جهان دارد و علاقمندان این سبک از این حیث مدیون استاد بزرگی بنام یانگ لوچان هستند.

irantaichi.com

/ 0 نظر / 43 بازدید